Sprzęt ochrony dla pracowników antykorozji

  • do wykonywania czyszczenia strumieniowo-ściernego tzw. piaskowania i śrutowania
  • do metalizacji
  • do prac malarsko lakierniczych

POSIADA ATEST CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY

 
Oferujemy wyspecjalizowany sprzęt ochronny dla pracowników wykonujących roboty antykorozyjne: czyszczenie strumieniowo-ścierne (tzw. piaskowanie i śrutowanie), prace malarsko lakiernicze oraz metalizację. Sprzęt jest wysoko ceniony przez użytkowników, jak również przez służby BHP, czego potwierdzeniem są opinie wystawiane przez Firmy korzystające z tych wyrobów.
 
W oferowanym przez nas asortymencie można zlaleźć: